Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2017 r.

Aby zobaczyć nasze praktyki dotyczące dzieci, kliknij tutaj

Firma Ferrero International S.A., spółka holdingowa Grupy Ferrero („Ferrero”), stworzyła stronę internetową Magic Kinder („Strona”), która oferuje dzieciom i dorosłym rozrywkę i dobrą zabawę, a także stanowi dla rodziców godne zaufania źródło treści, dzięki któremu mogą oni dostarczać swoim dzieciom niezapomnianych wrażeń, a poprzez angażowanie do zabawy całej rodziny strona nasza ma na celu wzmacnianie więzi rodzinnych. Korzystając z naszej usługi zgadzasz się objęcie niniejszą Polityką Prywatności, która opisuje nasze praktyki związane z użytkowaniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji, które zbieramy od lub o Tobie lub Twoich Dzieciach za pośrednictwem Strony. Bardzo poważnie traktujemy Twoje zaufanie i prywatność, dlatego też naszym celem jest przetwarzanie jak najmniejszej ilości danych osobowych; zobowiązujemy się również do ich prawidłowego i uzasadnionego przetwarzania. Przetwarzanie oznacza użycie lub dostęp do informacji w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie ograniczając do gromadzenia, przechowywania, usuwania, używania, łączenia i ujawniania informacji. Firma Ferrero zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza Polityka Prywatności nie jest umową i nie tworzy żadnych praw ani zobowiązań prawnych.

Niniejsza Strona przetwarza dane w celu (i) obsługiwania i usprawniania usługi oraz (ii) śledzenia zgłoszeń o nadużyciach i współpracy z organami ścigania. Firma NIE sprzedaje ani w żaden inny sposób nie rozpowszechnia osobom trzecim żadnych danych osobowych (jeśli są zbierane) i nie będzie wysyłać do użytkowników żadnych propozycji handlowych, chyba że wyraźnie otrzyma na to zezwolenie. Aby ocenić wykorzystanie naszej usługi oraz do celów statystycznych, będziemy używać wyłącznie danych anonimowych.

NIE zbieramy danych osobowych od Użytkowników naszej Strony.

Niniejsza Strona może automatycznie zbierać pewne informacje, gdy użytkownik po niej surfuje, w tym m.in. informacje o typie używanego urządzenia, unikatowym identyfikatorze urządzenia, adresie IP urządzenia, systemie operacyjnym, typie używanych przeglądarek internetowych na urządzenia mobilne, oraz informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkownika. Strona może automatycznie uzyskać dostęp do pewnych informacji o urządzeniu i/lub komponentach. Informacje te zbierane są wyłącznie do celów świadczenia usług w obrębie Strony, z której zdecydujesz się korzystać. Nie są one powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Możemy współpracować z firmami analitycznymi, które pomagają nam zrozumieć sposób korzystania ze Strony, np. częstotliwość i czas użytkowania.

Strona nie gromadzi szczegółowych informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

Zazwyczaj tylko agregowane, anonimowe dane są okresowo przesyłane do zewnętrznych usługodawców, którzy pomagają nam ulepszać Stronę i naszą usługę. Będziemy udostępniać Twoje informacje osobom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Informacje o Użytkowniku gromadzone automatycznie możemy ujawniać w następujących przypadkach:

  • zgodnie z wymogami prawa, tak aby odpowiadać na wezwania lub brać udział w podobnych procesach prawnych;
  • jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie informacji jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa naszego lub innych osób, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustw lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania urzędowe;
  • nasi zaufani dostawcy usług, działający w naszym imieniu, nie wykorzystują w sposób niezależny informacji, które im ujawniamy, i wyrazili zgodę na stosowanie się do zasad określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności.
  • Jeśli firma Ferrero będzie brała udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, zostaniesz o tym przez nas powiadomiony za pośrednictwem wyraźnej noty opublikowanej na naszej Stronie informującej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania tych informacji, a także o wszelkich opcjach do wyboru, jakie będziesz mieć w związku z tymi informacjami.

NIE współpracujemy z sieciami reklamowymi stron trzecich. Możemy promować naszą aplikację Magic Kinder tylko za pośrednictwem reklamy internetowej na niniejszej Stronie. Jeśli klikniesz na taką reklamę i przejdziesz bezpośrednio do Sklepu z aplikacjami iTunes lub innej platformy, do sieci reklamowej mogą zostać wysyłane informacje nie identyfikujące Cię, takie jak identyfikator urządzenia w telefonie, abyśmy my i oni mogli śledzić skuteczność (np. konwersje) naszej reklamy. Oprócz zdarzeń konwersji informacje takie mogą być również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń, szacowania liczby unikalnych użytkowników, wykrywania błędów lub wykrywania oszustw i zabezpieczeń. Podczas korzystania z aplikacji Magic Kinder z urządzenia zostaje odczytany jego unikatowy identyfikator (który różni się w zależności od producenta urządzenia i systemu operacyjnego) lub zostaje on z urządzeniem powiązany; identyfikator ten ma być następnie użyty jako anonimowy identyfikator dla celów analizy i wydajności. Nie przechowujemy ani nie udostępniamy osobom trzecim tego identyfikatora ani innych niepowtarzalnych informacji zebranych lub używanych przez aplikację, z wyjątkiem dostawców usług, których produkt analityczny generuje ten identyfikator, aby śledzić i analizować działanie naszej aplikacji Magic Kinder. Nie wykorzystujemy informacji zebranych w obrębie aplikacji, aby przedstawiać Ci do reklamy nacelowane na konkretnego odbiorcę. Aplikacja Magic Kinder posiada oddzielną i niezależną politykę prywatności, którą można znaleźć pod tym linkiem.

Tak. Pliki cookie to małe pliki, które Strona lub dostawca usług przesyła na dysk twardy Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki sieci Web (jeśli na to zezwalasz), co umożliwia systemom Strony lub dostawcy usług rozpoznawanie Twojej przeglądarki i przechwytywanie oraz zapamiętywanie niektórych informacji. Używamy tylko „technicznych” plików cookie, aby móc gromadzić zbiorcze dane dotyczące ruchu i interakcji na Stronie, dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli oferować na niej lepsze usługi i narzędzia. Aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki Cookie i otrzymywać dalsze informacje, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików Cookie.

Do przechowywania danych firma Ferrero wybrała firmę Amazon Web Services, Inc. (AWS) jako swojego dostawcę usług w chmurze. Grupa robocza utworzona na mocy art. 29 (niezależna rada doradcza złożona z przedstawicieli organów ds. ochrony danych wszystkich państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej) zatwierdziła Umowę o przetwarzanie danych AWS, która zawiera klauzule modelu. Grupa robocza utworzona na mocy art. 29 ustaliła, że ​​umowa o przetwarzanie danych AWS spełnia wymogi dyrektywy w odniesieniu do klauzul modelu. Więcej szczegółów na temat zatwierdzenia umowy o przetwarzanie danych AWS przez grupę roboczą utworzoną na mocy art. 29 można znaleźć na stronie internetowej: http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
Nie używamy Strony do świadomego pozyskiwania danych od osób w wieku poniżej 13 lat lub do oferowania im produktów. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres privacy@ferrero.com . Usuniemy takie informacje z naszych plików w rozsądnym czasie. W przypadku zamiaru gromadzenia i przechowywania danych osobistych dzieci w wieku poniżej 13 lat w związku z korzystaniem z określonej funkcji w Aplikacji najpierw powiadamiamy rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskujemy od niego zgodę, zgodnie ze stosownymi przepisami, takimi jak amerykańska ustawa dotycząca bezpieczeństwa dzieci w Internecie (COPPA), o ile nie mają zastosowania wyjątki od tych przepisów. Umożliwiamy również rodzicom przeglądanie danych osobistych ich dzieci, przerwanie dalszego gromadzenia lub użytkowania takich informacji oraz zażądanie ich usunięcia. Więcej informacji na temat amerykańskiej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie (COPPA) można znaleźć w tym prostym jednostronicowym przewodniku wydanym przez serwis kidSAFE Seal Program, dostępnym pod adresem http://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html

Bezpieczeństwo informacji jest ważne dla firmy Ferrero i zależy nam na zachowywaniu poufności Twoich danych. W celu ochrony gromadzonych, przetwarzanych i utrzymywanych informacji wdrożyliśmy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne, administracyjne i proceduralne. Zabezpieczenia te są regularnie sprawdzane w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i niewłaściwym przetwarzaniem Twoich danych, a także w celu zachowania ich dokładności i integralności. Na przykład, dostęp do tych danych mają tylko upoważnieni pracownicy i wykonawcy, którzy muszą je znać w celu obsługi, rozwijania lub ulepszania serwisu. Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić rozsądne bezpieczeństwo informacji przetwarzanych i przechowywanych, żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa. Z przyczyn technicznych i operacyjnych dane osobowe mogą być przenoszone za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych poza terytorium Unii Europejskiej, gdzie europejskie przepisy o ochronie danych nie mają zastosowania. Zasady ochrony prywatności poza UE mogą nie zapewniać takiego samego wysokiego poziomu ochrony.

Ta Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana z jakiegokolwiek powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności, zamieszczając nową Politykę Prywatności na naszej stronie magic.kinder i zaktualizujemy podaną datę. Zaleca się regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian, ponieważ dalsze korzystanie oznacza zatwierdzanie wszystkich zmian. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, możemy powiadomić Cię o tym w sposób bardziej wyraźny w celu wcześniejszego uzyskania Twojej zgody lub zgody Twojego rodzica albo opiekuna prawnego.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej strony internetowej lub aplikacji Magic Kinder można skontaktować się z nami w następujący sposób:

Prywatność i pytania ogólne

Kliknij tutaj, aby wypełnić nasz formularz online

Pytania dotyczące prywatności

Kontakt na adres e-mail

privacy@ferrero.com

Kontakt telefoniczny

(tylko dla USA) numer tel. (800) 688-3552 FREE lub (732) 764-9300

Kontakt pocztą

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Luxembourg